திரு இருதய ஆண்டவர் திருத்தலம், எழும்பூர் – பரிசுத்த வாரம் 2019 / Holy week 2019

திரு இருதய ஆண்டவர் திருத்தலம், எழும்பூர் – பரிசுத்த வாரம் 2019

தேதி நேரம் சிறப்பு நிகழ்வு தலைமை
14-04-2019 காலை 6.00 மணி

காலை 7.15 மணி

காலை 8.15 மணி

மாலை 5.00 மணி
குருத்து ஞாயிறு

குருத்தோலை பவனி
திருப்பலி ( தமிழ் )

திருப்பலி ( ஆங்கிலம் )

திருப்பலி ( தமிழ் )
Fr.F.ராக் சின்னப்பா,
(Rector & Parish Priest)

Fr.சேவியர் அல்போன்ஸ், SJ

Fr.A.அகிலன் சேவியர்,
(Administrator)
15-04-2019 மாலை 6.00 மணி திங்கள்
தயாரிப்பு நாள்
மாலை 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை ஒப்புரவு அருட்சாதனம் பங்கு தந்தையர்
17-04-2019 மாலை 6.00 மணி அன்பிய புதன்
சிலுவைப்பாதை
மாலை 5 மணியிலிருந்து ஒப்புரவு அருட்சாதனம் பங்கு தந்தையர்
18-04-2019 மாலை 6.00 மணி

மாலை 8.00 மணி

நள்ளிரவு 12.00 மணி
புனித வியாழன் பாதம் கழுவுதல்
( இரு மொழியில் திருப்பலி )

நற்கருணை ஏற்படுத்துதல்

பாடுகளின் ஆராதனை – அன்பியங்கள்
மரித்த இயேசுவின் வணக்க வழிபாடு
Fr.S.J.அந்தோணிசாமி
(Vianney Home)

19-04-2019 காலை 8.00 மணி

காலை 9.00 மணி

காலை 11.00 மணி

மாலை 3.00 மணி

மாலை 7.30 மணி
புனித வெள்ளி

ஒரு சந்தி
சுத்த போசனம்
அனுசரியுங்கள்
சிலுவைப்பாதை ( ஆங்கிலம் )

சிலுவைப்பாதை ( மலையாளம் )

சிலுவைப்பாதை ( தமிழ் )

திருச்சிலுவை ஆராதனை ( இரு மொழியில் )
மரித்த இயேசு பவனி
Fr.வர்க்கீஸ் ரோசாரியோ, (In-charge – Chancellery)

Fr.கிரகோரி, SDB, (Rector, Donbosco, Egmore,)

Fr.மரிய அமல்ராஜ் (V.G, Madras-Mylapore)
20-04-2019 இரவு 9.00 மணி

இரவு 11.15 மணி
புனித சனி திருவிழிப்பு சடங்கு திருப்பலி – ஆங்கிலம்

உயிர்ப்பு திருவிழிப்பு திருப்பலி – தமிழ்
Fr.A.அகிலன் சேவியர், (Administrator)

Fr.பேட்ரிக் I ஜோசப் (Director – MSSS)
21-04-2019 காலை 6.15 மணி

காலை 8.00 மணி
உயிர்ப்பு ஞாயிறு
மாலை திருப்பலி இல்லை
உயிர்ப்பு திருப்பலி – தமிழ்

உயிர்ப்பு திருப்பலி – ஆங்கிலம்
Fr.F.ராக் சின்னப்பா,
(Rector & Parish Priest)

Fr.S.J.அந்தோணிசாமி
(Vianney Home)-Fr.F.ராக் சின்னப்பா, ( Rector & Parish Priest)

– Fr.A.அகிலன் சேவியர், (Administrator)SACRED HEART SHRINE, Egmore – Holy Week – March – 2019

Date Time Day’s Special Events President
14-04-2019 6.00 a.m

7.15 a.m

8.15 a.m

5.00 p.m
Palm Sunday Mass – Tamil

Procession

Mass – English

Mass – Tamil
Fr.F.Roche Chinnappa (Rector & Parish Priest)

Fr.Xavier Alphonse, SJ

Fr. A.Akilan Xavier (Administrator)
15-04-2019 6.00 p.m Monday 6.00 p.m to 8.00 p.m – Confessions Parish Priest
17-04-2019 6.00 p.m Wednesday Anbiyam
Way of the Cross 5.00 p.m – Confession
Parish Priest
18-04-2019 6.00 p.m

8.00 p.m

Midnight 12.00 p.m
Holy Thursday Holy Mass (Bilingual)

Adoration – Anbiyams

Veneration of Dead Christ Statue
Fr.S.J.Anthony Samy(Vianney Home)
19-04-2019 8.00 a.m

9.00 a.m

11.00 a.m

3.00 p.m

7.30 p.m
Good Friday

Day of Fast and abstinence (Bilingual)
Way of the Cross (English)

Way of the Cross (Malayalam)

Way of the Cross (Tamil)

Holy Crucifix Veneration Service. Procession with Dead Christ Statue
Fr. Varghese Rosario, (In-charge – Chancellery)

Fr. Gregory, SDB, (Rector, Donbosco, Egmore,)

Fr.Maria Amala raj (V.G, Madras-Mylapore)
20-04-2019 9.00 p.m

11.15 p.m
Holy Saturday Easter Mass (English)

Vigil Mass (Tamil)
Fr. A. Akilan xavier, (Administrator)

Fr.Patrick I Joseph (Director – MSSS)
21-04-2019 6.15 a.m

8.00 a.m
Easter Sunday Holy Mass (Tamil)

Holy Mass (English)
Fr.F.Roche Chinnappa (Rector & Parish Priest)

Fr.S.J.Anthony Samy (Vianney Home)-Fr.F.Roche Chinnappa,(Parish Priest)

– Fr.A.Akilan xavier, (Administrator)